..:: Đoàn thể » Công Đoàn Cơ Sở THPT Số 1 Phù Cát ::..   28 Tháng Mười Một 2021    Đăng Nhập 
DANH MỤC
BS Trần Thị Lệ (37.000.000đ) (Tổng Giám Đốc Công ty sữa NutiFood)
Nguyễn Đình Sơn (5.000.000đ) (Đ/c Nhà sách Hồng Ân 20C Nguyễn Thị Minh Khai Q1, TPHCM)
Bùi Công Thịnh (1.000.000đ) (Đ/c Thị trấn Ngô Mây-Huyện Phù Cát)
Hà Quốc Nhạ (5.000.000đ) (Đ/c Công ty tôn thép Đại Lộc)
Lý Viễn Trường (1.000.000đ) (Đ/c Cựu học sinh khóa 2004-2007)
Hội PHHS năm học 2015-2016 (9.450.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 12A1 (1.880.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 12A2 (1.900.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 12A3 (1.400.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 12A4 (1.650.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 12A5 (1.240.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 12A6  (1.250.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 12A7  (1.550.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 12A8  (1.800.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 12A9  (2.100.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 12A10  (2.150.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 11A1 (3.490.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 11A2 (2.190.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 11A3 (2.100.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 11A4 (1.150.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 11A5 (2.020.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 11A6 (3.430.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 11A7 (2.000.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 11A8 (1.610.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 11A9 (2.200.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 11A10 (1.530.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 10A1 (2.950.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 10A2 (2.600.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 10A3 (2.170.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 10A4 (1.930.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 10A5 (2.110.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 10A6 (1.920.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 10A7 (2.100.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 10A8 (2.640.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 10A9 (2.340.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 10A10 (1.240.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 10A11 (1.770.000)
Vương Quốc Dũng, cựu học sinh khóa 1987-1990 (500.000)
Nguyễn Phúc, Cựu học sinh Lớp C2, Khóa 78 (5.000.000)
Phan Hồng Châu, cựu học sinh khóa 1981-1984 (3.000.000)
Huỳnh Văn Trúc, cựu học sinh khóa 1981-1984 (500.000)
Trần Quang Êm, cựu học sinh khóa 1968-1969 (1.000.000)
Cựu học sinh lớp 12A6, khóa 2007-2010 (3.000.000)
Cựu học sinh khóa 1991-1994 (20.000.000)
Cựu học sinh khóa 1983-1986 (2.000.000)
Cựu học sinh khóa 1996-1999 (28.402.000) 

TRẮC NGHIỆM ONLINE

LẬP TRÌNH TRỰC TUYẾN

 Công tác Đoàn cơ sở THPT Số 1 Phú Cát

Đăng ký thi đua thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2010 - 2011
08 Tháng Tư 2014 :: 9:03 SA :: 2365 Views :: 0 Comments

Đăng ký thi đua thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2010 - 2011
 
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC BÌNH ĐỊNH                                                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       CĐCS Trường THPT Phù Cát I                                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                   Số: 01/ĐK-TĐ                                                  
Phù Cát, ngày 25 tháng 10 năm 2010
      

ĐĂNG KÝ THI ĐUATHỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
NĂM HỌC: 2010 - 2011
 I. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, công tác công đoàn năm học 2010 - 2011:
1. Chăm lo tốt chính sách, đời sống cho đoàn viên, lao động.
2. Đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm học (Giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi, giảm tỉ lệ học sinh yếu kém, bỏ học, sáng kiến kinh nghiệm...)
 3. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ đoàn kết, xây dựng công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh
 
 II. Đăng ký danh hiệu thi đua:
 1. Cờ thi đua (Tổng LĐLĐVN, CĐGDVN, LĐLĐ tỉnh):
       Bằng khen LĐLĐ tỉnh: Tổ công đoàn Ngữ Văn.
 2. Công đoàn cơ sở: Vững mạnh xuất sắc.
           
 III. Dự kiến số lượng đề nghị các cấp công đoàn khen thưởng:
  1. Tổng LĐLĐVN:                Không.
  2. CĐGDVN:             Không.
  3. LĐLĐ tỉnh:                       
          - Tập thể:                   01.
          - Cá nhân:                  02.
  4. CĐGD tỉnh:
          - Tập thể:                   03.
         - Cá nhân:                  05.
            Ban Chấp hành công đoàn trường đăng ký giao ước thi đua và đăng ký danh hiệu CĐCS VMXS, cờ thi đua năm học 2010 - 2011.
            Kính đề nghị công đoàn cấp trên theo dõi, giúp đỡ.
 
                                                                               TM. BAN CHẤP HÀNH
                                                                                                Chủ tịch
Nơi nhận:
-          CĐGD Bình Định
-          Lưu CĐCS đơn vị

 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

TRƯỜNG THPT SỐ 1 PHÙ CÁT
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Chí Thanh - Phù Cát - Bình Định.
Điện thoại: (056) 3.850201  E-mail:thptphucat1@sgddt.binhdinh.gov.vn

Copyright © THPT Số 1 Phù Cát | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: www.eportal.vn