..:: Đoàn thể » Công Đoàn Cơ Sở THPT Số 1 Phù Cát ::..   28 Tháng Mười Một 2021    Đăng Nhập 
DANH MỤC
BS Trần Thị Lệ (37.000.000đ) (Tổng Giám Đốc Công ty sữa NutiFood)
Nguyễn Đình Sơn (5.000.000đ) (Đ/c Nhà sách Hồng Ân 20C Nguyễn Thị Minh Khai Q1, TPHCM)
Bùi Công Thịnh (1.000.000đ) (Đ/c Thị trấn Ngô Mây-Huyện Phù Cát)
Hà Quốc Nhạ (5.000.000đ) (Đ/c Công ty tôn thép Đại Lộc)
Lý Viễn Trường (1.000.000đ) (Đ/c Cựu học sinh khóa 2004-2007)
Hội PHHS năm học 2015-2016 (9.450.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 12A1 (1.880.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 12A2 (1.900.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 12A3 (1.400.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 12A4 (1.650.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 12A5 (1.240.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 12A6  (1.250.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 12A7  (1.550.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 12A8  (1.800.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 12A9  (2.100.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 12A10  (2.150.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 11A1 (3.490.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 11A2 (2.190.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 11A3 (2.100.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 11A4 (1.150.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 11A5 (2.020.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 11A6 (3.430.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 11A7 (2.000.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 11A8 (1.610.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 11A9 (2.200.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 11A10 (1.530.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 10A1 (2.950.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 10A2 (2.600.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 10A3 (2.170.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 10A4 (1.930.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 10A5 (2.110.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 10A6 (1.920.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 10A7 (2.100.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 10A8 (2.640.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 10A9 (2.340.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 10A10 (1.240.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 10A11 (1.770.000)
Vương Quốc Dũng, cựu học sinh khóa 1987-1990 (500.000)
Nguyễn Phúc, Cựu học sinh Lớp C2, Khóa 78 (5.000.000)
Phan Hồng Châu, cựu học sinh khóa 1981-1984 (3.000.000)
Huỳnh Văn Trúc, cựu học sinh khóa 1981-1984 (500.000)
Trần Quang Êm, cựu học sinh khóa 1968-1969 (1.000.000)
Cựu học sinh lớp 12A6, khóa 2007-2010 (3.000.000)
Cựu học sinh khóa 1991-1994 (20.000.000)
Cựu học sinh khóa 1983-1986 (2.000.000)
Cựu học sinh khóa 1996-1999 (28.402.000) 

TRẮC NGHIỆM ONLINE

LẬP TRÌNH TRỰC TUYẾN

 Công tác Đoàn cơ sở THPT Số 1 Phú Cát

Kế hoạch công đoàn 2014-2015
08 Tháng Mười Một 2014 :: 8:29 CH :: 3186 Views :: 0 Comments

Thêm Nội Dung...
  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC BÌNH ĐỊNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS TRƯỜNG THPT SỐ I PHÙ CÁT                           Độc lập -Tự do - Hạnh phúc.
             
                                                                              Phù Cát, ngày 24 tháng 8 năm 2014. 
                                                           
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
(Năm học 2014 - 2015)
 
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Tình hình đội ngũ:
Năm học 2014 - 2015, công đoàn nhà trường có 76 công đoàn viên, lao động (trong đó có 43 nữ), cơ cấu làm 8 tổ. Tổng số CBGV: 71; cán bộ hành chính: 05. Số giáo viên đạt trình độ thạc sĩ: 09. Số giáo viên đạt trình độ đại học: 71.
Một số giáo viên điều kiện cư trú xa trường cũng có nhiều trở ngại trong công tác.
2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học:
Năm học 2014 - 2015 là năm học thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính và triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Đặc biệt là việc thực hiện chủ đề: “Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”.
            Từ những yêu cầu trên, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường THPT số 1 Phù Cát tiến hành xây dựng những nhiệm vụ chủ yếu của công tác Công đoàn cơ sở năm học 2014 - 2015 chuẩn bị điều kiện triển khai thực hiện các kế hoạch, góp phần cùng nhà trường xây dựng cơ quan đơn vị ngày càng vững mạnh, giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia.
 
II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:
1. Đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền giáo dục, vận động CBGV, CNV lao động không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, trình độ nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị để đáp ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo dục - đào tạo nói chung và công tác giáo dục của nhà trường nói riêng.
2. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của giáo viên và lao động trong ngành, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục.        
3. Tổ chức vận động CBGV, CNV nhà trường tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động nhằm thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ và kế hoạch năm học của nhà trường.
4. Tiếp tục vận động đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động nữ công, nâng cao hiệu quả phong trào xây dựng “Gia đình thành đạt” trong CBGV, CNV nhà trường; tuyên truyền thực hiện hiệu quả công tác bình đẳng giới.
5. Đổi mới hoạt động của BCH Công đoàn, các tổ công đoàn theo hướng phân nhiệm, phân cấp rõ ràng, tạo điều kiện làm việc có hiệu quả và chất lượng.
 
III. NHỮNG KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
 
Tháng Nội dung công việc Phân công thực hiện Kết quả
 
09/2014
- Khai giảng năm học mới 2014 - 2015.
- Phát động thi đua đợt 1 (từ 5/9 đến 20/11)
- Tham gia xây dựng kế hoạch và hình thành các loại hồ sơ chuyên môn, hồ sơ Công đoàn, tổ chức thực hiện chương trình theo Kế hoạch năm học của Sở GD-ĐT.
- Phối hợp với lãnh đạo nhà trường chuẩn bị kế hoạch Hội nghị CBVC năm học 2014 - 2015.
- Báo cáo công tác thanh tra nhân dân trường học và kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CBGV, người lao động trong cơ quan đơn vị năm học 2013 - 2014.
- Phối hợp nhà trường và Đoàn trường tổ chức đón Tết Trung thu cho con em CBVC cơ quan đơn vị.
- Vận động quyên góp, hỗ trợ CBGV-HS có hoàn cảnh khó khăn.
- CBVC
- Chủ tịch CĐ
 
- CBVC
 
 
 
- BCH Công đoàn
 
 
- BTT nhân dân.
 
- BCH công đoàn, tổ Nữ công.
- Chủ tịch CĐCS, CBVC.
 
10/2014
- Phân công nhiệm vụ công đoàn cho từng thành viên BCH công đoàn.
- Triển khai công tác đăng ký thi đua và các nhiệm vụ chuyên môn năm học 2014 - 2015.
- Tiếp tục vận động CBVC thực hiện kế hoạch năm học và các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và Ngành phát động.
- Tổ chức Kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.
- Tổ chức quyên góp quỹ “Hỗ trợ giáo dục vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”.
- Tham gia tập huấn về công tác Công đoàn và thanh tra nhân dân trường học.
- BCH công đoàn.
 
- Chủ tịch công đoàn, CBVC.
- BCH công đoàn.
 
 
- BCH công đoàn, tổ Nữ công.
 
- CBVC.
-CTCĐ và Trưởng ban TTND.
 
11/2014
- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tổ chức các hoạt động kỉ niệm 32 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11: hội diễn văn nghệ dân gian, toạ đàm thân mật các thế hệ nhà giáo của trường.
- Tiếp tục vận động CBVC thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học.
- Sơ kết thi đua đợt 1, phát động thi đua đợt 2 (từ 21/11 đến 18/01).
- BCH, CBVC, học sinh.
 
 
 
 
- BCH công đoàn.
 
- Chủ tịch CĐCS.
 
12/2014
- Triển khai lấy ý kiến góp ý của BCH công đoàn cho công tác lãnh đạo của Chi Uỷ, tập thể chi bộ và cá nhân từng đảng viên năm 2014.
- Phối hợp với nhà trường và các đoàn thể cơ quan tổ chức các hoạt động kỉ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 25 năm Ngày QPTD.
- Vận động CBVC hoàn thành chương trình Học kì I, chuẩn bị tốt công tác soạn thảo đề cương, hướng dẫn học sinh ôn tập, kiểm tra, thi cử đạt hiệu quả cao, chấm bài, trả bài, lên điểm đúng tiến độ, qui chế.
- Báo cáo quyết toán tài chính Công đoàn năm 2014 và dự toán tài chính Công đoàn năm 2015.
- Sơ kết hoạt động công đoàn học lỳ I, năm học 2014 - 2015.
- BCH công đoàn.
 
 
- BCH, CBVC.
 
 
- BCH, CBVC.
 
 
 
 
- Chủ tịch CĐ, kế toán CĐ.
- Chủ tịch CĐ.
 
01/2015
- Sơ kết công tác thi đua đợt 2, phát động thi đua đợt 3 (từ 19/01 đến 26/03).
- Vận động CBVC tiếp tục ổn định nền nếp dạy học đầu học kỳ II.
- Chủ tịch CĐ.
 
- BCHCĐ.
 
02/2015
- Phối hợp nhà trường tổ chức các hoạt động chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng CSVN và mừng Xuân Ất Mão 2015;
- Vận động CBCC tham gia trực Tết, vui Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
- Vận động CBCC tiếp nhận và làm tốt công tác hướng dẫn TTSP năm học 2014 - 2015.
- Tham dự Giải cầu lông và bóng chuyền CBVC Ngành Giáo dục - Đào tạo Bình Định năm 2015.
- BCH công đoàn, CBVC.
 
- CBVC.
 
- CBVC.
 
- CBVC.
 
03/2015
- Tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
- Phối hợp Đoàn trường triển khai hoạt động chào mừng 84 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.
- Vận động CBVC thực hiện tốt công tác chuyên môn, chuẩn bị kế hoạch triển khai đề cương ôn tập, tiến đến hoàn thành chương trình năm học.
- Sơ kết thi đua đợt 3, phát động công tác thi đua đợt 4 (từ 27/03 đến 04/09).
- Nữ công và nữ CBGVCNV.
- BCH, CBVC.
 
- BCH CBGV.
 
 
- Chủ tịch CĐ.
 
04/2015
- Vận động CBVC thực hiện tốt công tác chuyên môn, tiến đến hoàn thành chương trình năm học, triển khai ôn tập, ra đề, chuẩn bị tổ chức thi học kì II nghiêm túc, chất lượng.
- Tham gia nghiệm thu các chuyên đề nghiên cứu khoa học, các SKKN năm học 2014 - 2015.
- Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với CB-GV-CNV cơ quan đơn vị.
- Phối hợp tổ chức kỉ niệm 40 năm Ngày thống nhất đất nước.
- BCH công đoàn, CBVC.
 
 
- Chủ tịch CĐ.
 
- BCH công đoàn, Ban TT nhân dân.
 
- BCH công đoàn, CBCC.
 
05/2015
- Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2014 - 2015; bình xét thi đua Công đoàn và tham gia công tác bình xét thi đua của CBVC nhà trường năm học 2014 - 2015.
- Vận động CBVC hoàn thành công tác chuyên môn năm học theo tiến độ đã đề ra, hoàn thành tốt công tác coi thi, chấm thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT 2014 - 2015.
- Tiến hành báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm học 2014 - 2015 về Công đoàn Ngành và Cấp Uỷ chi bộ nhà trường.
- Phối hợp tổ chức kỉ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- BCH công đoàn.
 
 
 
- BCH công đoàn, CBVC.
 
 
- Chủ tịch CĐ.
 
 
- BCH công đoàn, CBVC.
 
06 - 08/   2015
- Phối hợp chính quyền tổ chức nghỉ hè, tham quan du lịch học tập kinh nghiệm giáo dục cho CBVC cơ quan đơn vị.
3.     - Vận động CBVC làm tốt công tác coi thi tuyển sinh vào lớp 10 và thi lên lớp năm học 2015 - 2016.
4.     - Chuẩn bị công tác khai giảng năm học mới 2015 -2016.
5.      
- BCH công đoàn.
 
 
- BCH công đoàn, CBVC.
 
- BCH công đoàn, CBVC.
 
IV. ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ:
1. Công đoàn cơ sở: Vững mạnh xuất sắc.
2. Tổ nữ công: Tốt.
3. Uỷ ban kiểm tra: Tốt.
                                                                                                     TM. BCH CÔNG ĐOÀN
                                                                                                                   Chủ tịch
 
 
 
 
                                                                                                            Phạm Thành Đức
 
 
Duyệt của Chi Uỷ chi bộ Trường THPT số 1 Phù Cát:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
                                                                                    Phù Cát, ngày …… tháng …… năm 2014.
                                                                                     TM. CHI UỶ CHI BỘ
                                                                                 BÍ THƯ
 
 
 
 
 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

TRƯỜNG THPT SỐ 1 PHÙ CÁT
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Chí Thanh - Phù Cát - Bình Định.
Điện thoại: (056) 3.850201  E-mail:thptphucat1@sgddt.binhdinh.gov.vn

Copyright © THPT Số 1 Phù Cát | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: www.eportal.vn