..:: Đoàn thể » Tổ Anh-TD ::..   06 Tháng Tám 2020    Đăng Nhập 
DANH MỤC
BS Trần Thị Lệ (37.000.000đ) (Tổng Giám Đốc Công ty sữa NutiFood)
Nguyễn Đình Sơn (5.000.000đ) (Đ/c Nhà sách Hồng Ân 20C Nguyễn Thị Minh Khai Q1, TPHCM)
Bùi Công Thịnh (1.000.000đ) (Đ/c Thị trấn Ngô Mây-Huyện Phù Cát)
Hà Quốc Nhạ (5.000.000đ) (Đ/c Công ty tôn thép Đại Lộc)
Lý Viễn Trường (1.000.000đ) (Đ/c Cựu học sinh khóa 2004-2007)
Hội PHHS năm học 2015-2016 (9.450.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 12A1 (1.880.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 12A2 (1.900.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 12A3 (1.400.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 12A4 (1.650.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 12A5 (1.240.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 12A6  (1.250.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 12A7  (1.550.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 12A8  (1.800.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 12A9  (2.100.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 12A10  (2.150.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 11A1 (3.490.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 11A2 (2.190.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 11A3 (2.100.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 11A4 (1.150.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 11A5 (2.020.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 11A6 (3.430.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 11A7 (2.000.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 11A8 (1.610.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 11A9 (2.200.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 11A10 (1.530.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 10A1 (2.950.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 10A2 (2.600.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 10A3 (2.170.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 10A4 (1.930.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 10A5 (2.110.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 10A6 (1.920.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 10A7 (2.100.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 10A8 (2.640.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 10A9 (2.340.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 10A10 (1.240.000)
Hội PHHS năm học 2016 - 2017, Lớp 10A11 (1.770.000)
Vương Quốc Dũng, cựu học sinh khóa 1987-1990 (500.000)
Nguyễn Phúc, Cựu học sinh Lớp C2, Khóa 78 (5.000.000)
Phan Hồng Châu, cựu học sinh khóa 1981-1984 (3.000.000)
Huỳnh Văn Trúc, cựu học sinh khóa 1981-1984 (500.000)
Trần Quang Êm, cựu học sinh khóa 1968-1969 (1.000.000)
Cựu học sinh lớp 12A6, khóa 2007-2010 (3.000.000)
Cựu học sinh khóa 1991-1994 (20.000.000)
Cựu học sinh khóa 1983-1986 (2.000.000)
Cựu học sinh khóa 1996-1999 (28.402.000) 

TRẮC NGHIỆM ONLINE

LẬP TRÌNH TRỰC TUYẾN

Tổ Anh - TD
TỔ ANH – THỂ DỤC TRƯỜNG THPT SỐ I PHÙ CÁT
NỔ LỰC VIẾT TIẾP TRANG SỬ VÀNG TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
 
 
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ ANH – THỂ DỤC.
Trước và sau năm 1995, trường THPT Số 1 Phù Cát có 02 tổ chuyên môn: Tổ tự nhiện và Xã hội. nhóm tiếng Anh được biên chế vào tổ Xã hội. Năm 1998, nhà trường tách tổ Xã hội thành 02 tổ chuyên môn. Gồm tổ Văn, Sử, Công dân và Tổ Anh – Địa – Thể dục. đến 2001, tổ Anh – Địa – Thể dục được nhà trường tách thành tổ: ANh – Quốc phòng – Thể dục. Năm 2006, do quy mô nhà trường thay đổi, đội ngũ cán bộ giáo viên được tăng cường, nhà trường quyết định thành lập 8 tổ: Toán, Lý – Kỷ thuật, Hóa – Sinh – Công nghệ, Sử - Địa, Anh – Thể Dục, Văn, Tin – Quốc phòng và tổ Hành chính.
II. ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG TỔ QUA CÁC THỜI KỲ.
 
Môn
 
TT
 
Họ và tên GV
Năm về trường  
Học vị
 
Thành tích
Các chức vụ đã trải qua
 
 
 
 
 
Tiếng Anh
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
Trần Ngọc Hải
Năm sinh: 1971
Email: tranhaipc@yahoo.com.vn
sdt: 0988747918
 
 
 
1995
 
 
 
Thạc sỹ
 
- GVDG cấp trường (2001),
- GVDG cấp tỉnh (2002),
- GV giỏi cấp cơ sở (2003)
+ Nhóm trưởng bộ môn
+ Chủ tịch hội LHTN trường
+ Phó bí thư Đoàn trường
Ủy viên BCH Huyện đoàn Phù Cát.
+ Bí thư CĐGV
+ Tổ trưởng chuyên môn
+ Phó chủ tịch Công đoàn
+ Trưởng ban TTND
+ Thư ký hội đồng
+Cộng tác viên thanh tra Sở GD –ĐT Bình Định.
+ Phó hiệu trưởng
2 Phạm Thanh Hiền
Năm sinh: 1969
Email:phamhiengvpc1@gmail.com
sdt: 0914301585
1995 Cử nhân GVDG cấp tỉnh (2004) + Thư ký hội đồng
+ Chủ tịch hội LHTN trường.
+ Trưởng ban TTND
3 Trần Thị Thanh Tùng
Năm sinh: 1972
Email: thanhtungpc1@gmail.com
sdt: 01664354371
2005 Cử nhân - GVDG cấp trường (2005, 2006, 2011)
- GVDG cấp tỉnh (2016)
+ Tổ trưởng tổ Công đoàn
4 Nguyễn Thành Công
Năm sinh: 1977
Email: Congpc1@yahoo.com.vn
sdt: 0972155902
2004 Thạc sỹ -GVDG cấp trường (2006, 2008, 2010)
GVDG cấp tỉnh (2010)
+ Bí thư CĐGV
+ Phó bí thư Đoàn trường
+ Ủy viên Hội LHTN huyện Phù Cát.
+ Chủ tịch hội LHTN trường.
+Công tác viên thanh tra Sở GD-ĐT Bình Định.
+ Tổ phó chuyên môn
5 Nguyễn Thùy Uyên
Năm sinh: 1981
Email: thuyuyen20@gmail.com
sdt: 01684935712
2003 Thạc sỹ - GVDG cấp trường (2008)
- GVDG cấp tỉnh (2008)
6 Nguyễn Thị Ngọc Lý
Năm sinh: 1979
Email:
nguyenthingocly79@yahoo.com
sdt: 0917960911
2007 Cử nhân
7 Trần Thị Thanh Thúy
Năm sinh: 1984
Email: tranthuypc1@mail.com
sdt: 0974961255
2008 Cử nhân
8 Lê Thị Bích Phương
Năm sinh: 1982
Email:
bichphuonghb82@gmail.com
sdt: 0989518376
2018 Cử nhân
9 Nguyễn Thị Thanh Bình 1995 Cử nhân GVDG cấp tỉnh (2006) Chuyển công tác
10 Trương Nguyễn Như Thương 2007 Cử nhân Chuyên công tác
11 Nguyễn Thị Tịnh 2005 Cử nhân Chuyên công tác
12 Nguyễn Thị Mộng Tiền 2009 Cử nhân Chuyên công tác
13 Nguyễn Thị Kiều Hạnh 2009 Cử nhân Chuyên công tác
14 Trần Thị Thanh Vân 2009 Cử nhân Chuyên công tác
15 Phan Thị Thắm 2009 Cử nhân Chuyên công tác
16 Nguyễn Duy 1975 Cử nhân Chuyên công tác
17 Võ Thị Thu Hương 1976 Cử nhân Chuyên công tác
18 Tôn Nữ Minh Trang 1978 Cử nhân Chuyên công tác
19 Hoàng Thị Thu Cúc 1978 Cử nhân Chuyên công tác
20 Trảo Thị Thúy Hà 1995 Cử nhân Mất
 
 
 
 
 
 
Thể dục
 
 
 
 
1
 
 
 
Lê Văn Hùng
Năm sinh: 1959
Email: hungpc1@gmail.com
sdt: 0907296835
 
 
 
 
 
1971
 
 
 
 
 
Cử nhân
+ Cộng tác viên thanh tra sở GD-ĐT Bình Định
+ Chủ tịch Công đoàn
+ Trưởng ban TDTT
+ Tổ phó chuyên môn
+ Tổ trưởng tổ Anh – Thể dục.
 
 
2
Trương Đình Kiên
Năm sinh: 1963
Email:

truongdinhkien1963@gmail.com
sdt: 0989229004
 
 
 
1984
 
 
 
Cử nhân
 
 
+ UVBCH Công đoàn
+ Trưởng ban Văn nghệ
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
Bùi Thạnh
Năm sinh: 1967
Email:
thanhpc1@gmail.com
sdt: 0906400965
 
 
 
1989
 
 
 
Cử nhân
+ GVDG cấp trường
+ Giải nhất đôi Nam –Nữ cầu lông (2009)
+ Giải nhì đơn nam cầu lông (2010)
+ Giải nhì đôi nam – nữ cầu lông (2011)
 
 
 
4
 
 
Nguyễn Đình Thuần
Năm sinh: 1981
Email: d.thuan08@yahoo.com.vn
sdt: 0917135489
 
 
 
2006
 
 
 
Cử nhân
GVDG cấp trường (2014, 2018)
GVDG cấp tỉnh (2018)
5 Võ Ước 1975 Cử nhân Chuyển công tác
6 Nguyễn Văn Sơn 1976 Cử nhân Chuyển công tác
7 Nguyễn Trọng Đông 2007 Cử nhân Chuyển công tác
8 Nguyễn Thị Kim Loan 2007 Cử nhân Chuyển công tác
9 Tang Thành Xuân 2009 Cử nhân Chuyển công tác
 
3. THÀNH TÍCH CỦA TỔ
Từ những ngày đầu việc dạy và học ngoại ngữ gặp rất nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, học sinh chưa được tiếp cận nhiều với bộ môn tiếng Anh, điều kiện kinh tế của phụ huynh và học sinh chưa thể đáp ứng bởi “đặc trưng” của bộ môn. Môn ngoại ngữ lúc bấy giờ còn mới mẻ và lạ lẫm, việc truyền thụ kiến thức cho các em gặp không ít khó khăn do nhiều yếu tố: Sự khác biệt về văn hóa, về ngôn ngữ, về tư duy, thói quen, và đặc biệt phương pháp dạy và học..vv… các thầy cô nhóm tiếng Anh đã cố gằng nổ lực vượt qua những rào cản để giảng dạy thật tốt. Hiện có 05 GVDG cấp tỉnh, 03 thạc sỹ. Cùng với bộ môn thể dục, bộ môn tiếng Anh đã đào tạo dược nhiều học sinh giỏi, học sinh đỗ vào đại học. Nhiều em bây giờ đã có mặt trên mọi miền của Tổ quốc, làm việc ở nhiều ngành nghề khác nhau. Đã có những gương mặt điển hình thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt giải như: Năm 2005-2006 có em Cao Thị Bích Nhân, năm 2010-2011 có em Tô Thị Hằng Nga, năm 2011-2012 có em Nguyễn Phan Hồng Thu, em Võ Nam Hải. Nhiều em thi Olimpic tiếng Anh trên Internet đạt giải cấp Tỉnh. Trong những năm gần đây phong trào học tiếng Anh của học sinh trường THPT số 1 Phù Cát trở nên mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Từ năm học 2012 đến nay đã có 6 em đạt huy chương thi Olimpic Tiếng Anh trên Internet cấp Quốc gia. Có 2 học sinh thi đạt giải 3 tiếng Anh cấp Tỉnh: Em Võ Thành Tường, em Diệp Gia Huy. Nhiều học sinh đạt giải khuyến khích. Đã có rất nhiều em thi Olimpic tiếng Anh trên Internet đạt cấp tỉnh. Kết quả có được trước hết là do tinh thần hiếu học của học sinh, sự quan tâm của phụ huynh và đặc biệt sự miệt mài chăm lo của các thầy, các cô và sự chỉ đạo kịp thời của Ban giám hiệu. Nhóm Tiếng Anh đã có nhiều giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. 100% giáo viên trong tổ đã là giáo viên dạy giỏi cấp trường. Có 3 thầy, cô nhóm tiếng Anh đã có bằng thạc sỹ.
Đã có những gương mặt điển hình thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt giải như em Võ Thành Tường, em Diệp Gia Huy… Thi tiếng Anh trên Internet đã có nhiều em đạt được Huy chương cấp Quốc gia như em Võ Thành Tường, em Lê Việt Bách, em Nguyễn Thị Thanh Hằng, em Huỳnh Quốc Việt..vv….
Đồng hành cùng nhóm tiếng Anh là nhóm Thể dục. Hàng năm nhóm thể dục đều lập được những thành tích đáng khích lệ. Giải huy chương Vàng, Bạc, Đồng, giải cá nhân và giải tập thể ở tất cả các môn thể thao, đặc biệt giải cao trong Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, giải thể dục thể thao của ngành giáo dục Bình Định tổ chức…. đạt giải trong các Hội thi văn nghệ của Huyện và của Ngành tổ chức hàng năm. 
Tuy là tổ non trẻ so với các tổ khác như Toán, Ngữ văn, Lý-KTCN, Hóa-Sinh-Công nghệ, Sử-Địa-GDCD nhưng tất cả mọi thành viên trong tổ đều nỗ lực và giúp đỡ lẫn nhau cùng vì sự phát triển và vững mạnh của tổ mình. Từ ngày thành lập đến nay, tổ Anh-Thể đã từng bước khẳng định vị trí quan trọng của mình trong tập thể nhà trường, đưa tổ Anh-Thể trở thành cầu nối để giao lưu hoà nhập. Riêng Ngoại ngữ - Tiếng Anh từ một môn học “Ngoại lai” đã thực sự trở thành môn ‘Sinh ngữ” dần dần đi vào cuộc sống học đường và đời sống hàng ngày, học sinh ngày càng yêu thích và ý thức hơn về môn học này. Để có được điều đó, tổ đã không ngại khó trong việc tìm tòi và đổi mới các phương pháp dạy học, nâng cao kiến thức và trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức cho học sinh tham gia nhiều cuộc thi và hoạt động ngoại khoá như “Thi hùng biện tiếng Anh”, “Cuộc thi giọng hát hay tiếng Anh”, tham gia đại trà thi Olimpic tiếng Anh trên Internet các cấp…..
Được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành, các đoàn thể trong và ngoài nhà trường, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực hết mình của tất cả các thành viên trong tổ, tổ Anh-Thể đã đạt được một số thành tích đáng trân trọng như: Tỉ lệ học sinh đậu tốt nghiệp môn Tiếng Anh cao so với mặt bằng chung toàn tỉnh,  ngày càng nhiều học sinh đậu đại học khối D và khối A1, nhiều năm liền có học sinh giỏi cấp tỉnh và IOE cấp tỉnh, cấp Quốc gia, tổ nhiều năm đạt danh hiệu “Tổ lao động tiên tiến xuất sắc” và có giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, viết Sáng kiến đạt giải cấp ngành, nhiều giáo viên hàng năm đều được đề nghị cấp trên khen. 100% giáo viên tiếng Anh đã đạt chuẩn C1. Phong trào TDTT, Văn nghệ luôn được chú trọng và hoạt động hiệu quả.
      Nhiều năm qua, tuy thành tích đạt được còn khiêm tốn so với bề dày truyền thống của nhà trường, nhưng tổ Anh-Thể luôn tin tưởng vào tương lai tổ sẽ còn đạt được nhiều thành tích đáng kể hơn nữa bởi chúng tôi luôn tràn đầy nhiệt huyết và lòng yêu nghề, sự tự hào về mái trường thân yêu, luôn cố gắng phấn đấu không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng năng lực và trau dồi phẩm chất để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, để không phụ lòng tin yêu của các bậc tiền bối, sự tin tưởng của phụ huynh học sinh, lãnh đạo nhà trường, đồng nghiệp, học sinh thân yêu dưới mái trường mang tên Số 1 Phù Cát – Phù Cát 1 nghĩa tình.
DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH QUA CÁC NĂM
TT Họ và tên Năm học Giải Ghi chú
1 Cao Thị Bích Ngân 2005 – 2006 Khuyến khích HSG Lớp 11
2 Tô Thị Hằng Nga 2010 – 2011 Khuyến khích HSG Lớp 11
3 Nguyễn Phan Hồng Thu 2011 – 2012 Khuyến khích HSG Lớp 11
4 Võ Nam Hải 2011 – 2012 Khuyến khích HSG Lớp 11
5 Lê Quang Trình 2013 – 2014 Khuyến khích HSG Lớp 11
6 Võ Thành Tường 2014 – 2015 Khuyến khích HSG Lớp 12
7 Võ Thành Tường 2014 – 2015 Giải ba HSG Lớp 11
8 Huỳnh Quốc Việt 2014 – 2015 Khuyến khích HSG Lớp 11
9 Lê Việt Bách 2014 – 2015 Khuyến khích HSG Lớp 11
10 Nguyễn Thị Thanh Hằng 2014 – 2015 Khuyến khích HSG Lớp 11
11 Võ Thành Tường 2015 – 2016 Khuyến khích HSG Lớp 12
12 Võ Thành Tường 2015 – 2016 Giải ba HSG Lớp 11
13 Huỳnh Quốc Việt 2015 – 2016 Khuyến khích HSG Lớp 12
14 Huỳnh Quốc Việt 2015 – 2016 Khuyến khích HSG Lớp 11
15 Lê Việt Bách 2015 – 2016 Khuyến khích HSG Lớp 11
16 Nguyễn Thị Thanh Hằng 2015 – 2016 Khuyến khích HSG Lớp 11
17 Võ Gia Nghi 2015 – 2016 Khuyến khích HSG Lớp 11
18 Lê Đại Thành 2015 – 2016 Khuyến khích HSG Lớp 11
19 Võ Thành Tường 2016 – 2017 Giải ba HSG Lớp 12
20 Huỳnh Quốc Việt 2016 – 2017 Khuyến khích HSG Lớp 12
21 Lê Việt Bách 2016 – 2017 Khuyến khích HSG Lớp 12
22 Diệp Gia Huy 2016 – 2017 Khuyến khích HSG Lớp 12
23 Diệp Gia Huy 2016 – 2017 Giải ba HSG Lớp 11
24 Diệp Gia Huy 2017 – 2018 Giải ba HSG Lớp 12
25 Diệp Gia Huy 2017 – 2018 Giải ba HSG Lớp 11
26 Phạm Hồng Thịnh 2017 – 2018 Khuyến khích HSG Lớp 11
27 Diệp Gia Huy 2018 – 2019 Giải ba HSG Lớp 12 (được vào đội tuyển thi QG)
28 Đặng Thị Lài 2018 – 2019 Khuyến khích HSG Lớp 12
 
            Tổ Anh-Thể dục xin tiếp tục phát huy những truyền thống vẻ vang của nhà trường, phát huy nội lực, góp phần vào việc đào tạo thế hệ trẻ Phù Cát ngày một tiến bộ hơn.
                                                                                                                
                                                                                                                        Tổ phó chuyên môn
Nguyễn Thành Công
TIN TỨC NỔI BẬT
Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2014 08/04/2014
Câu chuyện khiến hơn 1 tỷ người rơi lệ 06/04/2014
Bỏ điểm sàn đại học, thi tốt nghiệp 4 môn 06/04/2014
Bài học về thứ không mua được bằng tiền 06/04/2014
“Sóng gầm lên dựng cột mốc chủ quyền” 06/04/2014
Thầy Văn Như Cương khuyên học sinh dùng tiền lì xì làm từ thiện 07/04/2014
Công bố lịch thi ĐH, CĐ năm 2014 06/04/2014
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kể chuyện ổ cắm điện khi ra nước ngoài 06/04/2014
LIÊN KẾT

WEB CĐ - GD BÌNH ĐỊNH

TRƯỜNG THPT SỐ 1 PHÙ CÁT
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Chí Thanh - Phù Cát - Bình Định.
Điện thoại: (056) 3.850201  E-mail:thptphucat1@sgddt.binhdinh.gov.vn

Copyright © THPT Số 1 Phù Cát | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: Eportal « Thiet ke website mien phi »