Thời khóa biểu

Thời khóa biểu-Năm học 2022-2023
29 Tháng Mười 2021 :: 9:36 CH :: 7937 Views :: 0 Comments


Xem TKB tuần 01 (Áp dụng từ 05/9/2022) tại đây: 
Xem TKB tuần 02 (Áp dụng từ 12/9/2022) tại đây: 
Xem TKB tuần 03 (Áp dụng từ 19/9/2022) tại đây: 
Xem TKB tuần 05 (Áp dụng từ 03/10/2022) tại đây: 
 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

Thông tin khác Đóng
PHÒNG TRUYỀN THỐNG
HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Thông tin liên hệ
Liên kết nhanh
Liên kết với chúng tôi
Trường THPT số 1 Phù Cát
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Chí Thanh - Phù Cát - Bình Định
thptphucat1@sgddt.binhdinh.gov.vn
(0256) 3.85 0201
Tin công đoàn
Thông báo tuyển sinh
Thời khóa biểu

01 Tháng Mười 2022       Đăng Nhập 
Copyright © THPT Số 1 Phù Cát | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin