Tin tức

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024
Xem thông tin tại đây! 

Giới thiệu tác phẩm của đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng
Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư
Xem nội dung tại đây!
TẬP SAN
Xem tại đây: 
4 nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng
Xem Nội Dung...
Kế hoạch PCTN hằng năm của Sở GD Bình Định
Xem Nội Dung...
Bài phát biểu của đ/c TBT Nguyễn Phú Trọng về PCTN
Xem nội dung tại đây
THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH
THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
1. Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 (Công báo ngày 15/7/2022): Xem chi tiết và tải tại đây

2. Nội dung 8 điểm mới mang tính đột phá của Luật Thi đua, khen thưởng: 
Xem chi tiết và tải tại đây
Thông tin liên quan
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024 29/05/2023
Giới thiệu tác phẩm của đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng 07/04/2023
TẬP SAN 07/04/2023
4 nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng 06/04/2023
Kế hoạch PCTN hằng năm của Sở GD Bình Định 06/04/2023
Bài phát biểu của đ/c TBT Nguyễn Phú Trọng về PCTN 06/04/2023
THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH 06/04/2023
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 26/11/2022
PHÒNG TRUYỀN THỐNG
HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Thông tin liên hệ
Liên kết nhanh
Liên kết với chúng tôi
Trường THPT số 1 Phù Cát
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Chí Thanh - Phù Cát - Bình Định
thptphucat1@sgddt.binhdinh.gov.vn
(0256) 3.85 0201
Tin công đoàn
Thông báo tuyển sinh
Thời khóa biểu

04 Tháng Sáu 2023       Đăng Nhập 
Copyright © THPT Số 1 Phù Cát | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin