CHI BỘ TRƯỜNG
CẤP ỦY CHI BỘ
TRƯỜNG THPT SỐ 1 PHÙ CÁT

BÍ THƯ CHI BỘ

            
 BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT SỐ 1 PHÙ CÁT
BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT SỐ 1 PHÙ CÁT

BÍ THƯ CHI BỘ - HIỆU TRƯỞNG
PHÓ BÍ THƯ-P. HIỆU TRƯỞNG         P. HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG TRUYỀN THỐNG
HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Liên hệ
Thông tin liên hệ
Liên kết nhanh
Liên kết với chúng tôi
Trường THPT số 1 Phù Cát
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Chí Thanh - Phù Cát - Bình Định
thptphucat1@sgddt.binhdinh.gov.vn
(0256) 3.85 0201
Tin công đoàn
Thông báo tuyển sinh
Thời khóa biểu

14 Tháng Bảy 2024       Đăng Nhập 
Copyright © THPT Số 1 Phù Cát | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin