KẾ HOẠCH, QUYẾT ĐỊNH HẰNG NĂM

KẾ HOẠCH, QUYẾT ĐỊNH HẰNG NĂM
KẾ HOẠCH, QUYẾT ĐỊNH,... TẢI VỀ
Kế hoạch thi GVDG
Kế hoạch phụ đạo học sinh
NĐ 90/2020 V/v HD đánh giá, xếp loại viên chức hằng năm
Quy chế đánh giá, xếp loại CCVC áp dụng từ năm 2020
KH Hội thảo xây dựng trường học hạnh phúc
Kế hoạch chiến lược 2021
Kế hoạch phòng chống covid-19
Kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2021 - 2022
Kế hoạch tổ chức hội thảo, chuyên đề "Xây dựng trường học hạnh phúc"
Kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2021 - 2022
Kế hoạch thi ý tưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp trường năm 2021 - 2022
Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2022
Luật thi đua khen thưởng 06/2022
Kế hoạch thi GVCNLG cấp trường 2023-2024
Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm học 2023-2024
KH chuyển đổi số 2024
KH phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

PHÒNG TRUYỀN THỐNG
HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Liên hệ
Thông tin liên hệ
Liên kết nhanh
Liên kết với chúng tôi
Trường THPT số 1 Phù Cát
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Chí Thanh - Phù Cát - Bình Định
thptphucat1@sgddt.binhdinh.gov.vn
(0256) 3.85 0201
Tin công đoàn
Thông báo tuyển sinh
Thời khóa biểu

19 Tháng Sáu 2024       Đăng Nhập 
Copyright © THPT Số 1 Phù Cát | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin