Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU-Năm học 2023-2024

TKB áp dụng từ Tuần 32 (từ ngày 15/04/2024) 

TKB áp dụng từ Tuần 30 (từ ngày 01/04/2024) 

Thông tin khác Đóng
THỜI KHÓA BIỂU-Năm học 2023-2024 15/04/2024
PHÒNG TRUYỀN THỐNG
HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Thông tin liên hệ
Liên kết nhanh
Liên kết với chúng tôi
Trường THPT số 1 Phù Cát
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Chí Thanh - Phù Cát - Bình Định
thptphucat1@sgddt.binhdinh.gov.vn
(0256) 3.85 0201
Tin công đoàn
Thông báo tuyển sinh
Thời khóa biểu

19 Tháng Sáu 2024       Đăng Nhập 
Copyright © THPT Số 1 Phù Cát | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin