ĐOÀN THANH NIÊN

Ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá học sinh
16 Tháng Hai 2022 :: 2:28 CH :: 599 Views :: 0 Comments

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế kiểm tra, đánh giá học sinh của
trường THPT số 1 Phù Cát từ học kỳ 2, năm học 2021-2022 (Quy chế đính kèm).

Ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá học sinh 
 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

PHÒNG TRUYỀN THỐNG
HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Thông tin liên hệ
Liên kết nhanh
Liên kết với chúng tôi
Trường THPT số 1 Phù Cát
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Chí Thanh - Phù Cát - Bình Định
thptphucat1@sgddt.binhdinh.gov.vn
(0256) 3.85 0201
Tin công đoàn
Thông báo tuyển sinh
Thời khóa biểu

14 Tháng Bảy 2024       Đăng Nhập 
Copyright © THPT Số 1 Phù Cát | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin