KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH NĂM 2021-2022
23 Tháng Mười Hai 2021 :: 10:01 CH :: 182 Views :: 0 Comments

KẾ HOẠCH TẢI VỀ
Kê hoạch thi GVDG
Kế hoạch phụ đạo học sinh
Kê hoạch dạy bù
Kê hoạch thi ý tưởng KHKT
KH Hội thảo xây dựng trường học hạnh phúc
Kế hoạch chiến lược 2021
Kế hoạch phòng chống covid-19
Kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2021 - 2022
Kế hoạch tổ chức hội thảo, chuyên đề "Xây dựng trường học hạnh phúc"
Kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2021 - 2022
Kế hoạch thi ý tưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp trường năm 2021 - 2022
Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2022

Thêm Nội Dung...
 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

PHÒNG TRUYỀN THỐNG
HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Liên hệ
Thông tin liên hệ
Liên kết nhanh
Liên kết với chúng tôi
Trường THPT số 1 Phù Cát
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Chí Thanh - Phù Cát - Bình Định
thptphucat1@sgddt.binhdinh.gov.vn
(0256) 3.85 0201
Tin công đoàn
Thông báo tuyển sinh
Thời khóa biểu

05 Tháng Mười 2023       Đăng Nhập 
Copyright © THPT Số 1 Phù Cát | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin